Begeleiding

SalZorg kan u begeleiden bij het zelfstandig blijven wonen. Wij ondersteunen u bij de dagelijkse activiteiten en proberen beperkingen zoveel mogelijk op te heffen. De veiligheid staat hierbij voorop.

Bij alle zaken die betrekking hebben op het regelen van dagelijkse zaken, plannen van de dag(en), structureren en het nemen van besluiten kunnen wij ondersteunen. Daarnaast is het ook mogelijk om ondersteunend en vertegenwoordigend op te treden bij overleggen met instanties.